Stimulente Fiscale

Servicii oferite in parteneriat cu GAC Innovation East Europe, filiala a Grupului GAC – companie internationala de consultanta in domeniul inovatiei si performantei.

Activitatile de cercetare-dezvoltare beneficieaza in Romania de facilitati fiscale de peste zece ani, cadrul legal armonizandu-se permanent la legislatia europeana.

Legislatie stimulente fiscale

Art. 20 din Codul Fiscal prevede, printre altele:

La calculul rezultatului fiscal, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, definite potrivit legii, se acordă următoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art. 31;

Identificarea criteriilor de eligibilitate

 • Este cheia acestui demers, aplicandu-se prevederile unui Ghid specific – Manualul Frascati, emis de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
 • Sunt acoperite aproape toate tipurile de cheltuieli ocazionate de derularea unui Proiect de cercetare-dezvoltare: cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli de regie (chirii, apa, curent electric, gaz, transport, posta, licente informatice, servicii administrative si de contabilitate), cheltuieli de exploatare (consumabile, materii prime, piese, module, componente, cheltuieli cu tertii), cheltuieli cu personalul (salarii, prime, deplasari, bonuri de masa), cheltuieli cu amortizarea.

Serviciile noastre

 • Audit tehnic: identificarea proiectelor si activitatilor interne eligibile pentru aplicarea de stimulente fiscale
 • Calculul cheltuielilor eligibile: determinarea si evaluarea impactului financiar al cheltuielilor eligibile pentru proiectele identificate in cadrul Auditului tehnic
 • Justificare tehnica si financiara: redactarea documentatiei tehnice si financiare („Dosar tehnic justificativ”) a proiectelor identificate ca si eligibile
 • Asistenta in caz de control – securizarea deducerilor prin pregatirea unei documentatii analitice, documentata atat din punct de vedere tehnic cat si fiscal sau economic.

Garantii pentru stimulente fiscale

 • Onorariul se plateste in etape fiind corelat cu serviciile prestate, neexistand riscul efectuarii de Dvs a unor cheltuieli fara acoperire in servicii de consultanta
 • Oferim Garantii contractuale in cazul controlului autoritatilor (ANAF)

In cazul in care

 • Implementezi solutii de digitalizare in compania ta
 • Investesti in extinerea capacitatii de productie
 • Pui in functiune tehnologii / echipamente noi
 • Lucrezi la identificarea unor altgoritmi de optimizare a proceselor interne
 • Urmaresti dezvoltarea unui sistem HAVC
 • etc, etc, etc

este foarte posibil sa fii eligibil pentru deduceri suplimentare din impozitul pe profit de 50% din cheltuielile de cercetare-dezvoltare eligibile ale fiecarui exercitiu fiscal.